IN DE WACHTKAMER...

HET HONORARIUM

Als zorgverlener ben ik verplicht om jou als cliënt/patiënt vooraf en uitdrukkelijk te informeren over mijn conventiestatuut. 

Sinds 01/04/2020 koos ik er weloverwogen voor om niet toe te treden tot het conventieakkoord en ben daarom vrij in het bepalen van mijn honorarium. Om mijn praktijk 'gezond' en dus ook rendabel te houden, baseer ik mijn tarief op de meest recente berekening van onze beroepsvereniging VVL (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten). De VVL komt op basis van een objectieve analyse door verschillende boekhoudkantoren gespreid over Vlaanderen tot een berekend honorarium van 38 euro per half uur (achtergrondinformatie 04/2022 en brief voor de cliënt). 

Vanaf mei 2022 bedraagt het honorarium voor elke logopedische verstrekking op weekdagen vòòr 20 uur, 38 euro per half uur. Op zaterdagen bedraagt het tarief 40 euro per half uur.

Mijn specifieke expertise, ervaring, bachelor en masterdiploma's, uitgebreid netwerk in zowel onderwijs- als zorgsectoren, mijn permanente vorming en mijn deelname als gastdocent in bijvoorbeeld Artevelde hogeschool, als auteur in vaktijdschriften en als nascholer weerspiegelen dit tarief.

 

Belangrijke  anomalie TIJDELIJK OPGEHEVEN!

Als patiënt krijg je bij een niet-geconventioneerde logopedist MINDER terugbetaald dan bij een geconventioneerde logopedist. DEZE ANOMALIE IS TIJDELIJK OPGEHEVEN! "De vermindering van 25% van de terugbetaling door de ziekteverzekering van de verstrekkingen is niet meer van toepassing vanaf 1 januari 2022." https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/logopedisten/Paginas/default.aspx?fbclid=IwAR185EVr7oQ01ouHNOC1YTYTxs4QzLsV2AnojpAZvarLdZa0o22HfzGxE6w#.VH-HANKG_Sl</p>

Check mijn blogbericht en facebookpagina en onderteken mee de petitie hieromtrent.

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je EVENVEEL terugbetaald. Als niet-geconventioneerde logopedist ben ik verplicht het conventietarief te hanteren bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming.

AFSPRAKEN

Er wordt een nalatigheidskost van 5 euro aangerekend wanneer betalingen niet binnen de wettelijke termijn van 1 maand zijn  uitgevoerd. Bij voorkeur gebeuren ze binnen de 15 dagen zoals vermeld op de factuur.

Facturen worden verstuurd telkens op het einde van de maand. 

In afwachting van een goedkeuring wordt per sessie afgerekend en niet per maand. 

Afspraken die de dag zelf worden geannuleerd, worden aangerekend.

Betalingen gebeuren bij voorkeur digitaal.