IN DE WACHTKAMER...

HET HONORARIUM

Als zorgverlener ben ik verplicht om je als patiënt vooraf en uitdrukkelijk te informeren over mijn conventiestatuut. 

De conventie zorgt ervoor dat je beschermd bent tegen onaangename financiële verrassingen. Daarom maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven. Doorgaans spelen deze verrassingen niet bij logopedisten. Onze tarieven zijn niet 'hoog' te noemen. 

Ik koos ervoor om niet toe te treden tot het huidige conventieakkoord en ben daarom vrij in het bepalen van mijn honorarium. Om mijn praktijk 'gezond' te houden, baseer ik mijn tarief op de meest recente berekening van onze beroepsvereniging VVL (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten). De VVL komt op basis van een objectieve analyse door verschillende boekhoudkantoren gespreid over Vlaanderen tot een berekend honorarium van 35 euro per half uur (interne nieuwsbrief 04/12/2019).

Mijn specifieke expertise, opgebouwde ervaring, diploma's, uitgebreid netwerk in zowel onderwijs- als zorgsectoren, mijn permanente vorming én mijn erkenning als gastdocent in verschillende hogescholen, als auteur in vaktijdschriften en als nascholer weerspiegelen dit tarief.

 

Belangrijke  anomalie!

Als patiënt krijg je bij een niet-geconventioneerde logopedist MINDER terugbetaald dan bij een geconventioneerde logopedist. 

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je EVENVEEL terugbetaald. Als niet-geconventioneerde logopedist ben ik verplicht het conventietarief te hanteren bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming.