IN DE WACHTKAMER...

HONORARIUM

Als zorgverlener ben ik verplicht om jou als cliënt/patiënt vooraf en uitdrukkelijk te informeren over mijn conventiestatuut. 

Sinds 01/04/2020 koos ik er voor om niet toe te treden tot het conventieakkoord en ben daarom vrij in het bepalen van mijn honorarium. Om mijn praktijk 'gezond' en dus ook rendabel te houden, baseer ik mijn tarief op de berekening van onze beroepsvereniging VVL (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten). Studiebureaus (NL-FR) van VVL kwamen in 2021 tot een berekend en geïndexeerd honorarium van 40,66 euro per half uur (ref. salaris bachelor anciënniteit 10 jaar). 

Vanaf juli 2023 bedraagt het honorarium voor elke logopedische verstrekking op weekdagen vòòr 20 uur, 45 euro per half uur. Op zaterdagen en op weekdagen na 20u bedraagt het tarief 48 euro per half uur. Op zaterdagen na 14u bedraagt het tarief 50 euro per half uur.

Mijn expertise, ervaring, bachelor en masterdiploma's, uitgebreid netwerk in zowel onderwijs- als zorgsectoren, mijn permanente vorming, mijn engagement als auteur in vaktijdschriften en als nascholer weerspiegelen dit tarief.

 

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Als niet-geconventioneerde logopedist ben ik verplicht het conventietarief te hanteren bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming. 

 

Belangrijke  anomalie VOORLOPIG OPGEHEVEN!

Als patiënt krijg je bij een niet-geconventioneerde logopedist principieel MINDER terugbetaald dan bij een geconventioneerde logopedist. DEZE ANOMALIE IS VOORLOPIG OPGEHEVEN! 

De terugbetaling blijft voor alle patiënten gelijk!
Doordat het quorum van 60% geconventioneerden niet is behaald werd de huidige conventie verworpen. Gevolg hiervan is dat aan patiënten evenveel wordt terugbetaald ongeacht of een logopedist is toegetreden tot de opgelegde conventie of niet. De terugbetalingsbedragen blijven voor alle patiënten, ongeacht de conventiestatus, gelijk.

AFSPRAKEN

Er wordt een nalatigheidskost van 5 euro aangerekend wanneer betalingen niet binnen de wettelijke termijn van 1 maand zijn  uitgevoerd. Bij voorkeur gebeuren ze binnen de 7 dagen zoals vermeld op de factuur.

Facturen worden verstuurd telkens op het einde van de maand. 

In afwachting van een goedkeuring wordt per sessie afgerekend en niet per maand. 

Afspraken die de dag zelf worden geannuleerd, worden aangerekend.

Betalingen gebeuren bij voorkeur digitaal.