Doorverwijzingen

Wil jij te weten komen of jij of je kind in de gevarenzone zit?

Doe dan de test!

https://www.verstandiggamen.com

De Hersenletselpraktijk is een ambulant, interdisciplinair team gespecialiseerd in de neurologische revalidatie. Als ambulante groepspraktijk willen we een continuüm voorzien in de zorg van personen met een hersenaandoening.


Valérie Alberghs, psycho-diagnostisch werker
Valérie Alberghs, psycho-diagnostisch werker

Afname intelligentieonderzoek

TAALANALYSE 


Klinische taalobservatie voor kinderen die
thuis Turks en op school Nederlands spreken.


Klik op de foto hierboven voor nog meer talen.


Kinderverhaal over Corona in verschillende talen én gebarentaal.