Wat ik schreef...

Werken aan verstaanbaarheid en uitspraak bij volwassen meertaligen die het Nederlands niet als thuistaal hebben. 

Housen M., Tijdschrift Logopedie, juli-augustus 2020


SPREEKANGST? Spreek erover!


Housen M., Tijdschrift LES 213, maart 2020

NT2 - PIONIERSWERK VOOR LOGOPEDISTEN

Housen M., Tijdschrift Logopedie,  jan. - feb. 2012


"Hoe zeg je dat?"  - Vloeiend Nederlands spreken kun je leren.

Housen M., Tijdschrift Les, 202,  jun. 2017


Wie is alumnus Marianne Housen en wat doet ze? 

Housen M., Nieuwsbrief voor oud-studenten Logopedie, dec. 2011


Stemtips voor docenten 

Housen M., Tijdschrift VOL-nieuws, nr.2, feb. 2010