Wat ik zoal heb geschreven...

Stagneren in het taalleerproces. Een tijdelijk probleem of een leerstoornis?

Housen M., Tijdschrift LES 221, maart 2022

Werken aan verstaanbaarheid en uitspraak bij volwassen meertaligen die het Nederlands niet als thuistaal hebben. 

Housen M., Tijdschrift Logopedie, juli-augustus 2020


SPREEKANGST? Spreek erover!

Housen M., Tijdschrift LES, 


Housen M., Tijdschrift LES 213, maart 2020

NT2 - PIONIERSWERK VOOR LOGOPEDISTEN

Housen M., Tijdschrift Logopedie,  jan. - feb. 2012


"Hoe zeg je dat?"  - Vloeiend Nederlands spreken kun je leren.

Housen M., Tijdschrift Les, 202,  jun. 2017


Wie is alumnus Marianne Housen en wat doet ze? 

Housen M., Nieuwsbrief voor oud-studenten Logopedie, dec. 2011


Stemtips voor docenten 

Housen M., Tijdschrift VOL-nieuws, nr.2, feb. 2010