"Zij zijn groot en ik is klein, en da's niet eerlijk, o nee"

02-04-2022

Cliënten van Logopedisten en Kinesisten voelen discriminatie ten opzichte van artsen en tandartsen.

Wie als patiënt een therapie volgt bij een niet-geconventioneerde logopedist of kinesitherapeut wordt bestraft door het feit dat deze patiënt een lager bedrag (60% van het officiële honorarium) terugbetaald krijgt dan wanneer hij therapie zou volgen bij een geconventioneerde logopedist/kinesitherapeut. Bij artsen en tandartsen geldt deze regel niet, wat uiteraard discriminerend is. Nochtans heeft de regering in 2019 reeds beslist deze discriminatie op te heffen als onderdeel van de zogenaamde kwaliteitswet. De uitvoering van deze wet is echter nog steeds niet gerealiseerd door het uitblijven van de publicatie van het betreffende KB.

De VVL schaart zich nu echter achter een petitie gelanceerd door AXXON (beroepvereniging voor kinesitherapeuten) om deze discriminatieregel eindelijk af te schaffen.

Bij deze dus een warme oproep om de petitie mee te ondertekenen. Indien we in zijn totaliteit aan 25.000 handtekeningen komen dat is men verplicht dit onderwerp te agenderen in het parlement. We vragen je dus een kleine inspanning om een maatregel te laten opheffen die een grote impact kan hebben!

Onderteken de petitie nu! (Ondertekeningsperiode tussen 17/03/2022 - 01/07/2022)

Uit: nieuwsbrief VVL, 01/04/2022