Trek in Taal - Sterk in Uitspraak


ROLLEN

- Logopediste Trek in Taal - Sterk in Uitspraak

  • Advies - diagnostiek en behandeling.
  • Taalcoaching Nederlands-Niet Thuistaal (NT2)
  • Nascholer voor leerkrachten NT2 / logopedisten: werken aan uitspraak bij volwassen meertaligen die Nederlands leren.

- Logopediste PraxisP - KU Leuven 


Over mezelf

Marianne Housen

Geg. en Lic. Logopediste

Als kleuter genoot ik van het voorleesmoment in het buitenspeelhuisje op onze speelplaats. Met gemak leerde ik in het eerste leerjaar de code kraken van letters in woorden en zinnen. Al gauw merkte ik met enige verbazing dat lezen niet voor iedereen zo vanzelfsprekend was. Ik werd leeszus. Taal werd mijn ding. '2 van de 4' is hetzelfde als '4 - 2' wist mijn papa. Niet voor mij...toen. Vraagstukken oplossen werd een uitdaging. Pipi Langkous mijn beste vriendin!

Therapeut werd ik in de opleiding Logopedie & Audiologie aan de Artevelde Hogeschool in Gent (toen: KaHoG). Om mijn diagnoses en behandelingen te verfijnen, zocht en vond ik verdieping in de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. De Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen bracht me naast pedagogische en vakdidactische kennis ook de nodige inzichten in de onderwijswereld bij.